140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Великобритания – Бизоните се завръщат в графство Кент

великобритания бизоните

Тази пролет бизоните се завръщат във Великобри­тания след отсъствие от 6 хилядолетия. Това ще се осъществи посредством пио­нерска схема за разселване на вида в една от древните горски територии на Югоиз­точна Англия, намираща се в графство Кент.

Причините за предприема­нето на подобна кампания са две. Първата е да се осигури бъдещето на вида, тъй като преди век дивите европей­ски бизони са почти на ръба на изчезването. Към днешна дата тяхната численост е около 7500. Повечето от тях обаче произлизат от род­ствената линия на около 12 представителя на вида, от­гледани в зоологическа гра­дина. Това води до нуждата да се обособяват нови стада и Великобритания предста­влява добър вариант за тази цел. През 2020 г. степента на застрашеност на вида се понижава с една степен, но въпреки това той има нужда от целенасочено опазване.

Втората съществена при­чина има за цел да възста­нови един естествен хабитат, който е на повече от един век.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ