140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Веселин Балтаджиев, председател на ЛРС Бяла:

Наближава зима, готови ли сте да я посрещате като ловци-стопани на дивеча?

Да, правим каквото трябва, за да сме подготвени. Тези дни ни проверяваха от Регионалното управление на горите. Експертът по лова към РУГ Розали Коев посети три наши дружини на случаен принцип, за да се убеди, че се поддържат заявените дивечови ниви и са изградени хранилки в ловищата. Нашите ловци са съвестни и добре знаят как да се грижат за дивеча. Нямаме проблеми в това отношение.

Как тръгна ловният сезон при вас?

Много силно, повсеместно имаше дивеч, паднаха доста прасета. Сега вниманието е насочено предимно към свинския лов, но тукашните ловци са почитатели и на пернатите. Пъдпъдъците са малко, това е повсеместно явление, но по гургулици имаха възможност да стрелят. Дивите патици също са приоритет в студените месеци. Все пак край града ни минава Янтра, има и доста водоеми. Възможностите за ловуване са многобройни.

Как е съставът на сдружението?

Проведохме курсове и приехме нови 70 ловци. Сега правим курсове и за подборен лов. Има доста голям интерес. Новите хора бързо се приобщават, понеже спазваме хубави ловни традиции. Можем и да работим, и да ловуваме, и да се веселим. Правим го всички заедно, като едно голямо семейство сме.

В абонаментна кампания сме, ще четат ли беленските ловци нашите съюзни издания?

Ние поддържаме твърд абонамент и няма да падаме от миналогодишното ниво, а защо не и да го вдигнем. Вестник „Наслука“ се харесва и се чете. Радват се, когато пише за нашето сдружение, коментират помежду си. Всеки е щастлив да се види на снимка, особено ако е по повод на сполучлив лов. Съюзните издания ни обединяват по някакъв специален начин.

Мнението ви за сайта „Дивото“?

Хората стават все по-комуникативни, бързо ще оценят преимуществата да контактуват чрез сайта, да обсъждат разни въпроси на ловни теми, да дискутират. Надявам се да бъде от полза и за сдруженията, понеже ще се съхранява ценен архив там.

Разговаря Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ