140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Вестник “Наслука”: Ловци и еколози в обща акция

Сътрудничеството на „Зелени Балкани“ и ловците от ЛРД – с. Левка, община Свиленград, се превърна в добра традиция, съобщава кореспондентката на в. “Наслука” Златка Михайлова.

През последните няколко години са реализирани серия от съвместни акции: 2012 г. разселват 30 кеклика в защитена зона ,,Сакар“, част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Съвместна инициатива за освобождаване в природата на още 30 птици се осъществява и през март 2013 г. И при двете акции кеклиците за разселване са закупени от кекличево стопанство „Сините камъни“ – Сливен към фирма ,,Сокол–БЛРС“

Целите са две: да се повиши числеността на кеклиците като характерен вид за района на Сакар и да се затвърди партньорството между двете организации.

Преди дни бе проведена и съвместна акция за разселване на зеленоглави патици в язовирче в защитената зона ,,Сакар“.

Младите зеленоглави патици са излюпени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където тяхната майка преди това е приета за рехабилитация. Микроязовирът, който вече е новият дом за семейството патици, е обект на специално внимание от местните ловци.

В този район те не ловуват активно и по този начин създават предпоставки за повишаване на числеността на водните обитатели.

Ловците от с. Левка са едни от важните партньори за изпълнението на проект. Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360, осъществяван от „Зелени Балкани“ с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз. 

Освен в рамките на описаните инициативи „Зелени Балкани“ и членове на ловно-рибарската дружинка от Левка си партнират и в други природозащитни дейности, като изкуствено подхранване на царски орли, спасяване на бедстващи птици от защитени видове, залесяване на тополови дървета и други.

Още в новия брой 26 на в. “Наслука” от 29 юни

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ