140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Вноската за стопанисване на дивеча остава 90 лв.

вноска стопанисване

По предложение на УС на НЛРС-СЛРБ и след решение на Ловния съвет изпълнителният директор на ИАГ издаде заповед, с която определя годишната вноска на ловците за стопанисване на дивеча за 2024 г. да е в размер от 90 лв., каквато бе и за предходната година.

Заповедта е издадена на основание чл. 37а, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча,

За ловци инвалиди, както и ловци, навършили и над 65-годишна възраст, годишната вноска за стопанисване на дивеча за 2024 г. е в размер на 50 % от вноската по т. 1 или 45 лева.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ