Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Вземат мерки по опазването на Баренцово море от замърсяване

На скорошен семинар на смесената руско-норвежка комисия по охрана на околна­та среда бе обърнато специ­ално внимание на екологич­ното състояние на Баренцово море. Изнесени бяха някои шокиращи данни. Сумарно пластмасовите отпадъци в това северно море вероятно вече надхвърлят 100 млн. тона. В голямата си част това са полуразложени пластма­си, които няма как да се ло­кализират от въздуха или да се изгребат по някакъв начин. На семинара са дискутирани евентуални авангардни мето­ди за борба с този проблем, които биха дали резултат.

Руските власти от своя страна вече реагираха адек­ватно, като внесоха зако­нопроект с драстично уве­личение на санкциите при замърсяване по време на вся­какви промишлени дейности в Баренцово море, включител­но корабоплаване, риболов и добив на полезни изкопаеми.

Замърсяването от този тип оказва негативно влияние на цялата морска екосистема, но най-вече страдат живи­те организми. Това от своя страна влияе зле и на човека, понеже морската храна е не­изменна част от нашата тра­пеза. Този проблем отдавна е придобил глобални маща­би, но досега се считаше, че Баренцово море е по-слабо засегнато. E, реалността се оказа друга.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ