Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Япония – Висока радиоактивност у скатове край Фукушима

Радиоактивен цезий с нива почти двойно по-високи от счи­таните за безопасни са открити при пробен улов на риба в префектура Фукушима. Високата радиоактивност е регистри­рана у скатове.

Тестов риболов ще се проведе и в други райони, по-от­далечени от печално известната ядрена централа, за да се добие по-пълна представа за състоянието на рибните ресур­си. Едва след като завърши комплексното изследване ще се реши как да се процедира с рибата и коя ще достигне до ма­совия потребител, без да представлява потенциална опас­ност за населението.

Все пак властите разпоредиха да се спре продажбата на скатове и да се изтеглят от пазара, за да се избегнат всякакви рискове за хората.

Подобно щателно проучване с тестов риболов се проведе и през 2015 година. Тогава също бяха открити завишени нива на цезий в отделни риби. Очевидно последствията от авари­ята ще стряскат японците още дълги години.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ