140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ясно е кога през август се открива ловният сезон

нов сезон

Тази година ловът ще се открие както законът повелява, а именно втората събота на август. Откриването на ловния сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще е на 13 август.

Ръководството на НЛРС-СЛРБ напомня на своите членове, че денят на откриването на новия ловен сезон е подходящ момент да бъде подписана Петицията, организираната от Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE), която има за цел да бъдат събрани над 1 000 000 подписа на ловци от Европа, от които поне 35 000 да бъдат от България.

Освен онлайн, подписката може да бъде подписана и физически, като до ловно-рибарските сдружения в страната ще бъдат изпратени бланки за всички ловно-рибарски дружинки. Целта е да се мобилизират максимален брой ловци да подпишат петицията при откриването на ловния сезон на 13 август.

Председателите на дружинките ще могат да получат бланките при получаването на кочаните с разрешителни за лов от сдруженията.

Ловците ще трябва да попълнят две имена (първо и фамилия), адрес и подпис.

При изпълване на бланките може да се изиска бланка от сдружението (онлайн в PDF или на физически носител) или да се изтегли празна бланка от сайта на НЛРС-СЛРБ (изтегли ТУК) и тя да бъде принтирана.

В заповедта на директора на ИАГ е подчертано, че групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници. Груповото ловуване и лов на мигрираш дивеч се извършва само през деня – един час прели изгрев и един час след залеза на слънцето.

нов сезон

Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в само в събота и в дните, обявени за официални празници.

Задължително е да се спазват установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени е чл. 71, ал. I от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД):

  • пъдпъдък – до 15 бр.;
  • гургулица – до 8 бр, а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя;
  • гривяк, гълъби, гугутка – до 10 бр;
  • горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.;

Необходимо е да се засили контрола срещу използването на забранени средства и методи за ловуване, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, ППЗЛОД и приложение 4 на Бернската конвенция за опазване на европейската флора, фауна и природните местообитания.

Да се спазват установените норми за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, в т. ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ