140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Язовир „Каламица“ на критичния минимум

Лоши новини за язовир „Каламица” разбуниха духо­вете в социалните мрежи и предизвикаха възмущението на рибарската гилдия. Водо­емът е източен до минимум и рибните ресурси са силно за­страшени. Разположен в зем­лището на свиленградското село Райкова могила”, този язовир има много почитате­ли и по-старите рибари от региона пазят мили спомени от доброто старо време.

„Каламица“ се стопанисва от „Напоителни системи” и беше отдаден под аренда, но договорът с наемателя изтече. И понеже се надигна обществен интерес за сегаш­ния му статут и причините да бъде в това окаяно състояние, от „Напоителни системи” – клон Хасково информираха:

„Уведомяваме ви, че во­дният обем в язовир „Кала­мица (Бунарча)“ е понижен до кота 134,20 м със съотве­тен обем 900 000 куб. м, при мъртъв обем 316 000 куб. м. Понижението на водното ниво е с цел намаляване на­лягането на изхода на основ­ния изпускател, във връзка с необходимост от извърш­ване на ремонт на спира­телните кранове. Наличният воден обем е достатъчен за поддържане на обитанието от риба, както и за напоя­ване, което е ограничено по обем. Язовирът в момента се завирява и очакваме до началото на поливния сезон водното ниво и обемът да се повишат“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ