140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЮАР – Розово новородено изуми специалистите

В резервата „Мала Мала“ новородено розово слон­че предизвика истински фурор, тъй като подобен феномен досега не е до­кументиран в тази част на света. Макар че са извест­ни случаи на заболявания, предизвикващи загуба на пигментация при слоно­вете, заради необичайния цвят на бебето, между ве­теринарите в резервата възникнал сериозен дебат дали става дума за алби­низъм или леуцизъм.

„Досега тук не са доку­ментирани подобни слу­чаи. Това слонче опреде­лено си струва да се види. Всички сме изумени“, ко­ментира работещият в ре­зервата рейнджър Янсен Ван Вуурен.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ