Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

За ловците: Мобилно приложение за разпознаване на птици

“Стаи за природа” в училищата, мобилно приложение за разпознаване на птиците – за ловците, и второ мобилно приложение за устойчиво земеделие – за фермерите залага мащабен нов проект “ПрироДА” за опазване на околната среда в европейската мрежа Натура 2000.

Една от целите му е да повиши информираността сред ученици, учители, ловци и земеделски стопани за ползите от съхраняването на природното богатство, както и да ги запознае с най-ценните видове и техните местообитания в България и в Европа.

Мрежа от “Стаи за природа” ще бъде изградена в общо 56 училища в страната. В тях ученици от 5 до 7 клас и техните учители ще играят и ще учат за природата ще им бъдат осигурени нови комуникационни средства и учебно помагало, посветено на Натура 2000.

“Натура 2000 на колела” ще популяризира темата за съхраняване на природното богатство. Това ще е аналог на лятното кино, чрез което на хората дори в най-отдалечените населени места в страната ще бъдат показани филми за природното наследство на Европа и за удивителната българска природа.

След всяка прожекция ще се провеждат дискусии с участието на експерти, които да представят възможностите за устойчиво ползване на природата. Мрежата Натура 2000 предлага партньорство с ползи и за хората, и за природата.

За ловците, които попадат в зоните на Натура 2000 ще бъде изработено приложение за мобилни телефони “Птици”. С негова помощ те по-прецизно ще определят видовете птици по отличителните им белези.

За земеделците ще бъде създадено друго мобилно приложение – наръчник за устойчиво управление на земи в мрежата Натура 2000.

Проектът се реализира от издателство “Просвета”, дъщерната му фирма “Просвета Либри” и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по програма LIFE на Европейския съюз (ЕС).

Вижте също Помагало за ловеца: Птици вдясно на началната страница на “Дивото”

http://divoto.bg/pomagalo-za-loveca-ptici

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ