140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Библиотека

Първите стъпки за създаването на библиотеката на Националното ловно-рибарско сдружение датират още в зората на организираното ловно движение в България. Една от целите, които поставя пред себе си основаното през 1890 г. Софийско ловно дружество е : «Да разпространява между членовете на дружеството и населението познания по лова и риболовството». Тази е една от целите по-късно и на всички ловци, обединени в Ловнострелческа организация «Сокол». Пътят за нейното постигане започва през 1895 г., когато на 1 август излиза първият брой на “Ловец” – едно списание, което има за задача да сее просвета между ловците.

Другото средство са книгите. Затова членовете на Софийското ловно дружество започват да събират книги на ловна и природонаучна тематика и така се оформя първата ловна библиотека. По-късно, на Петия конгрес на организацията през 1911 г. се взема решение за откриване на Централна ловна библиотека. Тогава политиците Стефан Стамболов и Димитър Греков, оценявайки нейната роля и значение, подаряват всичките си ловни книги и журнали за нея. Към тях се присъединява и граф Владимир Д’Адикс, приятел и симпатизант на българската ловна организация, председател на Международния съвет по лова и опазване на дивеча. Той дарява голямя част от своята лична библиотека – ловна литература на френски език.
Така през годините Националната ловна библиотека се разраства и обогатява непрестанно. Като продукт на различни времена и обществено политически строеве, тя става не само пазителка и съкровищница на миналото, памет на ловната организация, но и същевременно «животът на нашето време» и «програма на бъдещето».

Днес библиотеката съхранява над 15 000 тома специализирана и художествена литература, събирана през нейния над 100 годишен живот. Тематиката на основния библиотечен фонд обхваща всичко свързано с лова и риболова в България и по света. Това включва учебници, трудове и книги на наши известни учени по: дивечознание, орнитология, ихтиология, ловно и рибно стопанство, кинология, лов и риболов, ловна стрелба, ловна закони и други нормативни уредби, трофейно дело, лесовъдство, екология, обработна на кожи, оръжие, бракониерство и др. Тези теми са развити и представени и от чужди автори на руски, немски, френски и английски езици. Библиотеката притежава също така и една богата колекция от художествена литература, посветена на същата тематика и представена от много български и чуждестранни автори. Естествено запазен е и целия периодичен печат на Националната ловна организация, като се започне от първия брой на сп. «Ловец» от 1895 г. до наши дни. Към всичко изброено до тук, трябва да се прибави и една богата колекция от речници, справочници, енциклопедии и албуми на природо-научна тематика.
Не е възможно да се изброи и представи всичко, което предлага библиотеката на Националното ловно сдружение. Но категорично може да се смята , че тя е постигнала целта на нейните създатели – да стане център и източник на знания и информация, помощник на всички специалисти в областта на ловното и риболовното дело.

Библиографски уникати в националната ловна библиотека
 

1. “Waidwerk Der Welt” – каталог от първото Световно ловно изложение в Берлин – 1937 г. /немски език/

2. “Полная школа охотьі по перу и зверю” от 1896 г. /руски език/

3. “Императорская охота на руси” – исторически очерк за 19 век от Николай Купетов.

4. “Альбом охотьі” – от 1897 г.

5. “Atlas international la rousse” – 1967 г.

6. “Сладководната ихтиологична фауна на България” от В.Т.Ковачев. Един изключителен труд за всеки вид риби от нашите сладки води, за които е дадено положението им в систематиката на рибите, народното име, най-важните белези – дължината, разпространението им в Европа и у нас, храната която употребяват, времето през което се размножават, пътуванията им, качеството на месото им, паразитите които се срещат в тях, икономическото им значение и уредите с които се ловят.

ЛОГО - СЛРБ