НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ДИРЕКТИВА 2008/51/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2008 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

Име: ДИРЕКТИВА 2008/51/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2008 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

Име на файла: direktiva-2008_51-eo-otnosno-kontrola-na-pridobivaneto-i-pritezhavaneto-na-orazhie.doc

Размер: 89 KB

Вид на файла: doc

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ