НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НАРЕДБА № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите

Име: НАРЕДБА № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите

Име на файла: t.3.NAREDBA___37_ot_10112008_g_za_polzvaneto_na_qzovirite_-_darjavna_sobstvenost_v_ribnostopansko_ot.docx

Размер: 498 KB

Вид на файла: docx

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ОТ СЪЩАТА КАТЕГОРИЯ
ЛОГО - СЛРБ