НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ТАРИФА за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие

Име: ТАРИФА за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове

Име на файла: tarifa-za-obezshtetenie-pri-naneseni-shteti-na-rastitelni-i-zhivotinski-vidove.doc

Размер: 678 KB

Вид на файла: doc

Категория:

ЛОГО - СЛРБ