Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Председателите на организацията

ГЕОРГИ  К. ХРИСТОВИЧ – 1898 г. Създател на ловната организа-ция, за което е наречен „Баща на ловното дело у нас“, той е и създател и издател на списание „Природа“ (1893 г.). Пър-воосновател на Софийското ловно дружество (1890 г.). Автор на известното „Възвание“ за обединяването на ловците в Княжество България в една организация и председател на първия Управителен съвет до 1901 г. Активен участник в създаването на „първия истински закон за лова“ – 1897 г.

Ген. ИВАН ЦОНЧЕВ – 1905 г. Втори председател след Г. Христович на Софийското централно ловджийско дружество (и като такъв – втори председател на ловната организация), а фактически той е първият председател на първия Върховен комитет на ловната организация. На 4 февруари 1907 г. на общото събрание на софийското дружество е провъзгласен за втори почетен член след Г. Христович.

Д-р КОНСТАНТИН СЕРАФИМОВ – 1907г. Трети по ред председател на ЛСО. Ето как Иван Сокачев обяснява избора му: „Този си избор д-р Константин Серафимов дължеше на просветената си преданост към ловното дело, на своя спокоен характер и помирително слово, които качества бяха истински залог за преуспяване на делото“.

О.з. ген. ПЕТЪР САЛАБАШЕВ – 1909 г. Сам по природа страстен ловец, той още през 1887 г. започва да работи за полагане на основите на пловдивското ловно-стрелческо дружество. През 1909 г. е избран за председател на УС на националната организация. Ген. Салабашев поема развитието на стрелковото дело в България и през 1914 г. успява на V ловен конгрес да преименува ловната организация на ловно-стрелческа и бързо да заработи за развитието на стрелковия спорт у нас.

Д-р ИВАН ЯНКОВ – 1923, 1926 г. Пети по ред председател на ЛСО, избран от VІІ редовен кон-грес, заседавал от 14 до 16 юни 1920 г. във Велико Търново. Председателствал до VІІІ ловен конгрес, състоял се през юни 1923 г. в Стара Загора и отново избран повторно като седми председател от плевенския конгрес, заседавал от 26 до 28 юни 1926 г. През периода 1920–1923 г. организацията приема свой „Ловен марш“ по текст на д-р Иван Янков.

Д-р ДИМИТЪР ДУШКОВ – 1923, 1929 г. Шести по ред председател на ЛСО, избран от VІІІ ловен кон-грес, заседавал от 3 до 5 юни 1923 г. и отново избран повторно като осми по ред председател от Х редовен конгрес, проведен на 31 май 1929 г. в Бургас. Председателствал до 1931 г., когато е сменен на ХІ редовен конгрес в София.

ХРИСТО БОЖКОВ – 1928 г.

Ген. ДИМИТЪР КАЦАРОВ – 1931 г. Най-добрият ученик и следовник на Георги Христович. Когато през 1901 г. се провежда ІІ конгрес на организацията, той е избран за член на ловната управа. През 1902 г. вече е председател на редколегията на сп. „Ловец“. Най-силната му дейност е след поредицата войни: през 1928 г. е избран за член на Съюза за защита на родната природа, през 1921 г. възобновява издаването на сп. „Ловец“. Висококултурен, одухотворен и изключително трудолюбив, ген. Кацаров издига авторитета на организацията в един от най-трудните моменти от развитието й. Председател на организацията от 1931 г.

Полк. ГЕОРГИ ШИШКОВ – 1933г. Десети по ред председател на ЛСО, избран през 1933 г. от ХІІІ редовен конгрес във Варна. Подготвя и урежда откриването на първата народна ловна изложба в София – октомври 1938 г. Организира блестящо Третите балкански стрелкови състезания, които се провеждат от 9 до 16 октомври същата година.

ИВАН ЦВЕТКОВ – 1944 г. Майстор на спорта по олимпийска стрелба от място, един от 15-те световни майстори по стрелба в средата на миналия век. Участва в 3 световни първенства и една олимпиада. В периода на неговото управление се провежда ХІХ редовен конгрес на Българската народна ловно-стрелческа организация „Сокол“ – от 9 до 11 декември 1945 г.

Д-р ЯЧО КАБАИВАНСКИ – 1947 г. Избран за председател през 1947 г. на І обединителен конгрес между Българския рибарски съюз и Народната ловно-стрелческа организация „Сокол“. Тогава се слага началото на Народния ловно-рибарски съюз. Като главен редактор на сп. „Лов и рибарство“ публикува множество актуални статии под псевдонима Марко Поло.

РАДЕНКО ВИДИНСКИ – 1948 г. Избран за председател на ІІ редовен конгрес на Народния ловно-рибарски съюз, провел се на 28 и 29 март 1948 г. При неговото управление се провежда ІІІ конгрес на НЛРС, от 21 до 22 декември 1950 г. През 1950 г. се провежда и първото съюзно първенство по спининг.

ИВАН РАДЕВ – 1954 г. Избран за председател на ІV редовен съюзен конгрес, провел се през декември 1954 г. в София. По инициатива на Съюза през 1960 г. България се представя на Международната ловна изложба във Флоренция. Там Иван Радев се включва в съвещанието на ръководителите на ловни съюзи и федерации от 11 европейски, африкански и азиатски страни от Средиземноморския басейн за учредяване на Международна ловна федерация и е избран за неин секретар.

Ген. ХРИСТО РУСКОВ – 1963 г. Председател на БЛРС повече от четвърт век. При неговото председателство са създадени нови дивечовъдни и рибовъдни стопанства, ферма за чисто-породни ловни кучета. Организатор на много международни прояви, издигнали авторитета на Съюза. От 1973 г. до 1988 г. е главен редактор на сп. „Лов и риболов“. Десет години е вице-президент на CIC и повече от 10 години е зам.-председател на Международната конфедерация по риболовни спортове.

Инж. СТЕФАН МАНОЛОВ – 1988 г. Издигнат и избран за председател на ЦС на БЛРС на ХІ конгрес на ловната организация, провел се в София на 26–27 октомври 1988 г. и определен като конгрес на обновлението. През 1989 г. е създадена фирмата „Сокол-БЛРС“, а през септември същата година БЛРС става домакин на 36-то световно първенство по улов на риба в Пловдив, което остава в аналите на първенствата със своите рекорди.

Проф. д-р НИНО НИНОВ – 1992 г. Избран за председател на Съюзния съвет на ХІІ конгрес, провел се през 1992 г. във Велико Търново. На конгреса е прието ново име на организацията – Съюз на ловците и риболовците в България (СЛРБ). Приета е и платформа за мястото, ролята и задачите на Съюза в изграждащото се демократично общество в България. През 1998 г. се учредява Съвет по лова и опазването на дивеча на балканските страни със свой устав. Възстановена е традицията на ловните събори. През 1994 г. в м. Карандила в Сливенския Балкан се провежда VІІІ ловен събор по повод 110-годишнината от организираното ловно движение в България, а 1998 г. протича под знака на национални тържества по повод 100-годишнината на Националната ловна организация. Тогава се провежда и ІХ национален събор в м. Крънската кория край Казанлък. Проф. Нинов има съществен принос и в работата на Международния съвет по лова и запазване на дивеча (CIC) като първи вице-президент на Международната комисия за изложби и трофеи (ICET) към CIC. Като преподавател и изследовател на ловните проблеми у нас проф. Нинов е публикувал десетки научни и научно-популярни статии върху биологията, екологията и стопанисването на едрия и дребния дивеч. Автор и съавтор е на книги, учебници, проекти и научни разработки, свързани с ловното стопанство у нас.

Проф. СТОЯН КУШЛЕВ – 2000 г. Избран за председател на Съюзния съвет на СЛРБ на ХІV конгрес, провел се в София от 30 юни до 1 юли 2000 г. Участва в Генералната асамблея на FACE в Брюксел (15 септември 2000 г.), на която СЛРБ е приет единодушно за пълноправен член на Федерацията. През октомври същата година СЛРБ организира в София национален протестен митинг-шествие под надслов „Да защитим националните традиции и идеали на организираното ловно движение“. ЕС чрез своята организация FACE приветства протеста на българските ловци и изразява своята безрезервна подкрепа.

Доц. д-р ХРИСТО МИХАЙЛОВ – 2001 г. Избран за председател на УС на 23 юни 2001 г. в София на Общото събрание на 117 ловно-рибарски сдружения от страната за обединяването им в Национално ловно-рибарско сдружение, съгласно новият ЗЛОД. По времето на неговото председателство расте авторитетът на организацията сред международните ловни среди. България става домакин на редица международни прояви: през есента на 2005 г. в София се провежда семинар на тема „Присъединяването на България към Европейския съюз в областта на ловното сто-панство“ и среща на координационната група на CIC за Централна и Източна Европа. На 31 януари 2006 г. НЛРС-СЛРБ и Българското дружество за защита на птиците подписват споразумение за сътрудничество по директивата за птиците и опазването на дивата природа на България. На 9 октомври 2007 г. в София заседава УС на FACE. През разглеждания период тържествено се чества и 120 години организирано ловно движение в България – на Х национален събор край Велико Търново, най-големият по мащаби до момента. През 2003 г. Христо Михайлов е избран за член на ръководството на FACE, а през септември 2006 г. – за неин вицепрезидент и координатор за страните от Югоизточна Европа.

Инж. ИВАН ПЕТКОВ – 2009 г. Избран за председател на УС на НЛРС-СЛРБ на 9 юли 2009 г. на Общо събрание, проведено в София. По време на неговото председателство в условията на тежка икономическа и социална криза, подложена на масирана атака от страна на безпринципно управляващо мнозинство, Националната организация успява да запази организационна зрялост в отстояване на демократичните принципи и идеали на организираното ловно и риболовно движение. НЛРС-СЛРБ запазва единството и целостта си и съсредоточава вниманието си за правилното стопанисване на дивеча в интерес на своите членове, като увеличава видовете и количествата дивеч по Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси, както и повишаване ефективността на разселването. Организиран е мащабен протестен митинг във връзка с несправедливи промени в ЗЛОД, ощетяващи българските ловци. След дългогодишно прекъсване е възстановена традицията и се провежда парад на ловните знамена във Велико Търново по случай 130 години организирано ловно движение в България. НЛРС-СЛРБ става съорганизатор на две световни риболовни първенства, а през 2010 г. в София се провежда 11-та сесия на Координационния форум на СІС на тема: ”Проблемите на кафявата мечка в държавите от Централна и Източна Европа“. За първи път през 2011 г. се учредява Национален литературен конкурс за къс разказ на ловна тематика „Дивото“ за наградата „Дончо Цончев“, а НЛРС-СЛРБ има собствено радиопредаване, чрез което информира обществото за своята дейност. По инициатива на Иван Петков през 2012 г. за първи път в историята на ловното движение в България е създаден Български ловен женски клуб „Бендида“. Възстановява се и званието „Заслужил деятел на НЛРС-СЛРБ“. През неговия мандат се организира голяма дарителска кампания и през 2016 г. се поставя началото на реконструкция и модернизация на Музейната сбирка на НЛРС-СЛРБ, която е единствена по рода си на Балканите. Значителни средства се инвестират в подобряване и осъвременяване на материално-техническата база, като се увеличават производствените мощности и е построен нов ловен дом в ДУ „Студен кладенец“. Председателството на Иван Петков се свързва и с активната международна дейност на Националната организация, която продължава да издига престижа на страната ни по целия свят. Безспорно едно от най-големите постижения на НЛРС-СЛРБ и на нейния председател е домакинството през 2015 г. на 62-та Генерална асамблея на СІС, по време на която в страната ни пристига целият световен ловен елит.

Инж. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – 2017 г. Най-младият председател на УС на НЛРС-СЛРБ, избран на 24 юни 2017 г. на Общо събрание, проведено в София. В изказването си Васил Василев подчерта, че е нужна активна работа за защита на лова като дейност. Той обяви, че ще работи за повече информиране относно дейността на ловците и също наблегна върху медийната политика. Според него ловът трябва да бъде право на всеки един български гражданин. Василев обяви, че ще работи за повече комуникация и търсене на консенсус във всеки казус. Вторият основен акцент в изказването на Васил Василев беше опазването на дивечова популация, като важно място в тази идея заема промяна в Наказателния кодекс, инкриминираща бракониерството.

На 7-8 ноември 2017 г. на заседание на Световния съвет по лова и опазване на дивеча , проведено в Будапеща. Делегатите на Словакия и Словения издигат кандидатурата на Васил Василев за вицепрезидент на Централен координационен форум за Централна и Източна Европа и тя е подкрепена от всички останали присъстващи девет държави по време на форума.

През м.юни 2018 г. с ловен събор беше отбелязана 120 годишнината на Нацоналната организация, който премина под мотото „Традиции, Единство, Приемственост“. Съборът бе открит от зам.-министъра на МЗХГ Атанас Добрев, а официални гости бяха президентът и генералният директор на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) – Жорж Аман и Тамаш Маргеску, делегации на ловните организации от Русия,Беларус, Сърбия, Словакия,Словения,заместник посланикът на Германия Йорг Шенг, експрезидентът Георги Първанов, бившите председатели на НЛРС-СЛРБ Нино Нинов, Христо Михайлов и Иван Петков, целият управителен съвет на НЛРС-СЛРБ.

През м.декември 2018 г. НЛРС-СЛРБ беше домакин при провеждането на 20-ия Координационен форум на CIC и Васил Василев беше избран за председател на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа. Лично признание за него, както и признание, че НЛРС-СЛРБ има своето достойно място в международния ловен живот.

Януари, 2019 г. в България се проведе 16-то световно първенство по подледен риболов, на което взеха участие състезатели от 16 държави . НЛРС-СЛРБ  беше съорганизатор на събитието заедно с Българската федерация по риболовни спортове.

ЛОГО - СЛРБ