НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Международни отношения

Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE)

Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE)

Основана през 1977 г., тя представлява интересите на 7 000 000 европейски ловци като международна неправителствена организация с нестопанска цел (INGO). Това прави FACE най-големият демократичен, представителен орган на ловците в Света и е една от най-големите европейски обществени организации. Членският състав на FACE e: национални ловни сдружения от 36 държави, включително и 28-те членки на ЕС. FACE има и четири асоциирани членове в състава си. Секретариатът на Федерацията се намира в Брюксел.

FACE утвърждава принципа на „устойчиво използване“, и от 1987 г. е член на Международния съюз за защита на природата (IUCN), и от скоро на Wetlands International.

FACE работи със своите партньори по редица въпроси, свързани с лова – от международни споразумения за опазване на природата, до местното им осъществяване, с цел поддържане на лова из Европа.

Международен съвет по лова и опазване на дивеча (CIC)

Международен съвет по лова и опазване на дивеча (CIC)

Световният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) се създава през 1928 г. в Словакия, като политически независим консултативен орган, който има за цел опазването на дивеча и лова. Като международна организация, се регистрира през 1930 г. в Париж. Една от първите 6 организации-учредителки на CIC, е Националната ловна организация, която представлява България в Cветовния съвет и до днес. За постигането на целите си, CIC насърчава устойчивото използване на ресурсите на дивата природа. Мисията на CIC в глобален мащаб, е да насърчава устойчивия лов, като инструмент за опазване на дивата природа, изграждайки ценни традиции.

CIC е призната от правителството на Австрия, като международна неправителствена организация с нестопанска цел, която работи в интерес на обществото. От 1999 г. седалището на CIC се намира в Унгария.

CIC извършва трансгранично сътрудничество под формата на съвместни проекти за опазване, симпозиуми, както и други дейности, свързани с дивите животни, включително и на регионално ниво.

По време на своите повече от 80 години съществуване, CIC придобива световно признание като независим съветник в областта на опазване на дивите природни ресурси. В допълнение към своята практическа работа в областта, CIC насърчава принципа на “устойчиво използване” в развитието на международната политика. Постига целите си, работейки по проекти за опазване на застрашените видове от цял свят. CIC взима активно участие и в опазването на местообитенията, както и в агро-екологични проекти.

Признаването на соколарството, като нематериално световно културно наследство от ЮНЕСКО, е една от многото инициативи, започнати от CIC.

Полезни международни връзки

Албания
Tel: +355 4 2259 107
Fax: +355 4 345 047
al.hunt.fed@gmail.com

Беларус
www.rgooboor.by

Белгия
www.chasse.be

Босна и Херцеговина
www.slobih.ba

Великобритания
countryside-alliance.org

Германия
www.jagdverband.de

Гърция
www.ksellas.gr

 
 

Дания
jaegerforbundet.dk

Естония
www.ejs.ee

Италия
www.federcaccia.org

Ирландия
www.nargc.ie

Кипър
cy.hunt.fed@cytanet.com.cy

Латвия
www.latma.lv

 

Люксембург
www.fshcl.lu

Македония
jasen.com.mk

Молдова
halifax-com@mail.com

Норвегия
www.njff.no

Полша

Португалия
www.cncp.pt

Румъния
www.agvps.ro

Русия
www.rors.ru

Словакия
www.polovnictvo.sk

Словения
www.lovska-zveza.si

Сърбия
www.ekolss.com

 
 

Турция
www.taf.gov.tr

Финландия
www.metsastajaliitto.fi

Хърватия
www.hls.com.hr

Черна Гора
www.lovackisavez.me

Чехия
www.cmmj.cz

Швейцария
www.jagdschweiz.ch

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ