НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Международни отношения

Федерация на европейските ловни асоциации (FACE)

Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE)

Основана през 1977 г., тя представлява интересите на 7 000 000 европейски ловци като международна неправителствена организация с нестопанска цел (INGO). Това прави FACE най-големият демократичен, представителен орган на ловците в Света и е една от най-големите европейски обществени организации. Членският състав на FACE e: национални ловни сдружения от 36 държави, включително и 28-те членки на ЕС. FACE има и четири асоциирани членове в състава си. Секретариатът на Федерацията се намира в Брюксел.

FACE утвърждава принципа на „устойчиво използване“, и от 1987 г. е член на Международния съюз за защита на природата (IUCN), и от скоро на Wetlands International.

FACE работи със своите партньори по редица въпроси, свързани с лова – от международни споразумения за опазване на природата, до местното им осъществяване, с цел поддържане на лова из Европа.

Международен съвет по лова и опазване на дивеча (CIC)

CIC

Световният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) се създава през 1928 г. в Словакия, като политически независим консултативен орган, който има за цел опазването на дивеча и лова. Като международна организация, се регистрира през 1930 г. в Париж. Една от първите 6 организации-учредителки на CIC, е Националната ловна организация, която представлява България в Cветовния съвет и до днес. За постигането на целите си, CIC насърчава устойчивото използване на ресурсите на дивата природа. Мисията на CIC в глобален мащаб, е да насърчава устойчивия лов, като инструмент за опазване на дивата природа, изграждайки ценни традиции.

CIC е призната от правителството на Австрия, като международна неправителствена организация с нестопанска цел, която работи в интерес на обществото. От 1999 г. седалището на CIC се намира в Унгария.

CIC извършва трансгранично сътрудничество под формата на съвместни проекти за опазване, симпозиуми, както и други дейности, свързани с дивите животни, включително и на регионално ниво.

По време на своите повече от 80 години съществуване, CIC придобива световно признание като независим съветник в областта на опазване на дивите природни ресурси. В допълнение към своята практическа работа в областта, CIC насърчава принципа на “устойчиво използване” в развитието на международната политика. Постига целите си, работейки по проекти за опазване на застрашените видове от цял свят. CIC взима активно участие и в опазването на местообитенията, както и в агро-екологични проекти.

Признаването на соколарството, като нематериално световно културно наследство от ЮНЕСКО, е една от многото инициативи, започнати от CIC.

Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN)

IUCN

Международният съюз за опазване на природата (IUCN) e международна организация, работеща в областта на опазването  на природата и устойчивото използване на природните ресурси. Екипът на организацията включва над 15 000 експерти, чрез които се събират и анализират данни, правят се изследвания и проучвания, на базата на които се създават международни и образователни  проекти. Мисията на IUCN е: „Да повлиява, насърчава и подпомага обществата по целия свят да опазват природата и да гарантира, че всяко използване на природните ресурси е справедливо и екологично издържано“. Целта на организацията е да повлиява на правителствата, бизнеса и други заинтересовани страни чрез предоставянето на ценна информация и съвети, чрез изграждане на мрежа от партньорства . В Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси членуват над 1400 правителствени и неправителствени организации, сред които нашите партньори от Европейската ловна федерация (FACE) и Международният съвет за опазване на дивеча и дивата природата (CIC). Членове на организацията от България са още: Министерството на околната среда и водите, WWF – България, както и „Българска фондация биоразнообразие“. Организацията има статут на наблюдател и консултант в ООН и участва в прилагането на няколко международни конвенции за опазване на природата и биоразнообразието. През годините IUCN е участвала в създаването на „Световния фонд за природата“ (World Wide Fund for Nature), както и в „Световния център за мониторинг на опазването на околната среда“ (World Conservation Monitoring Centre)

IUCN съставя и публикува Червения списък на застрашените животни (IUCN Red List of Threatened Species), който оценява състоянието на видовете и популациите им по света, както и техния природозащитен статут.

Полезни международни връзки

Албания
Tel: +355 4 2259 107
Fax: +355 4 345 047
al.hunt.fed@gmail.com

Беларус
www.rgooboor.by

Белгия
www.chasse.be

Босна и Херцеговина
www.slobih.ba

Великобритания
countryside-alliance.org

Германия
www.jagdverband.de

Гърция
www.ksellas.gr

 
 

Дания
jaegerforbundet.dk

Естония
www.ejs.ee

Италия
www.federcaccia.org

Ирландия
www.nargc.ie

Кипър
cy.hunt.fed@cytanet.com.cy

Латвия
www.latma.lv

 

Люксембург
www.fshcl.lu

Македония
jasen.com.mk

Молдова
halifax-com@mail.com

Норвегия
www.njff.no

Полша

Португалия
www.cncp.pt

Румъния
www.agvps.ro

Русия
www.rors.ru

Словакия
www.polovnictvo.sk

Словения
www.lovska-zveza.si

Сърбия
www.ekolss.com

 
 

Турция
www.taf.gov.tr

Финландия
www.metsastajaliitto.fi

Хърватия
www.hls.com.hr

Черна Гора
www.lovackisavez.me

Чехия
www.cmmj.cz

Швейцария
www.jagdschweiz.ch

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ