Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Международни отношения

Федерация на европейските ловни асоциации (FACE)

Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE)

Основана през 1977 г., тя представлява интересите на 7 000 000 европейски ловци като международна неправителствена организация с нестопанска цел (INGO). Това прави FACE най-големият демократичен, представителен орган на ловците в Света и е една от най-големите европейски обществени организации. Членският състав на FACE e: национални ловни сдружения от 36 държави, включително и 28-те членки на ЕС. FACE има и четири асоциирани членове в състава си. Секретариатът на Федерацията се намира в Брюксел.

FACE утвърждава принципа на „устойчиво използване“, и от 1987 г. е член на Международния съюз за защита на природата (IUCN), и от скоро на Wetlands International.

FACE работи със своите партньори по редица въпроси, свързани с лова – от международни споразумения за опазване на природата, до местното им осъществяване, с цел поддържане на лова из Европа.

Международен съвет по лова и опазване на дивеча (CIC)

CIC

Световният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) се създава през 1928 г. в Словакия, като политически независим консултативен орган, който има за цел опазването на дивеча и лова. Като международна организация, се регистрира през 1930 г. в Париж. Една от първите 6 организации-учредителки на CIC, е Националната ловна организация, която представлява България в Cветовния съвет и до днес. За постигането на целите си, CIC насърчава устойчивото използване на ресурсите на дивата природа. Мисията на CIC в глобален мащаб, е да насърчава устойчивия лов, като инструмент за опазване на дивата природа, изграждайки ценни традиции.

CIC е призната от правителството на Австрия, като международна неправителствена организация с нестопанска цел, която работи в интерес на обществото. От 1999 г. седалището на CIC се намира в Унгария.

CIC извършва трансгранично сътрудничество под формата на съвместни проекти за опазване, симпозиуми, както и други дейности, свързани с дивите животни, включително и на регионално ниво.

По време на своите повече от 80 години съществуване, CIC придобива световно признание като независим съветник в областта на опазване на дивите природни ресурси. В допълнение към своята практическа работа в областта, CIC насърчава принципа на “устойчиво използване” в развитието на международната политика. Постига целите си, работейки по проекти за опазване на застрашените видове от цял свят. CIC взима активно участие и в опазването на местообитенията, както и в агро-екологични проекти.

Признаването на соколарството, като нематериално световно културно наследство от ЮНЕСКО, е една от многото инициативи, започнати от CIC.

Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN)

IUCN

Международният съюз за опазване на природата (IUCN) e международна организация, работеща в областта на опазването  на природата и устойчивото използване на природните ресурси. Екипът на организацията включва над 15 000 експерти, чрез които се събират и анализират данни, правят се изследвания и проучвания, на базата на които се създават международни и образователни  проекти. Мисията на IUCN е: „Да повлиява, насърчава и подпомага обществата по целия свят да опазват природата и да гарантира, че всяко използване на природните ресурси е справедливо и екологично издържано“. Целта на организацията е да повлиява на правителствата, бизнеса и други заинтересовани страни чрез предоставянето на ценна информация и съвети, чрез изграждане на мрежа от партньорства . В Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси членуват над 1400 правителствени и неправителствени организации, сред които нашите партньори от Европейската ловна федерация (FACE) и Международният съвет за опазване на дивеча и дивата природата (CIC). Членове на организацията от България са още: Министерството на околната среда и водите, WWF – България, както и „Българска фондация биоразнообразие“. Организацията има статут на наблюдател и консултант в ООН и участва в прилагането на няколко международни конвенции за опазване на природата и биоразнообразието. През годините IUCN е участвала в създаването на „Световния фонд за природата“ (World Wide Fund for Nature), както и в „Световния център за мониторинг на опазването на околната среда“ (World Conservation Monitoring Centre)

IUCN съставя и публикува Червения списък на застрашените животни (IUCN Red List of Threatened Species), който оценява състоянието на видовете и популациите им по света, както и техния природозащитен статут.

Международна федерация по спортна стрелба с ловно оръжие (FITASC)

fitasc

Стрелбата с ловни пушки по контролирано пускани в полет живи птици или изкуствени мишени
съществува от 17 век, като още тогава целта е била да се обучават ловците и да се организират
състезателни спортни събития. Първите правила регулиращи тези дейности са установени през 19
век. След Първата световна война този спорт претърпява важни промени и увеличава своята
популярност в много европейски страни и в САЩ. В този период, създаването на международна
асоциация е естествена и важна крачка за развитието на ловната стрелба като спорт, като целта е
да обедини националните организации, да хармонизира и координира спортните правила и да
наблюдава тяхното прилагане по време на международни състезания. В резултат на което, на 4
юни 1921 г., в Лозана Швейцария е създаден МЕЖДУНАРОДНИЯТ ЛОВЕН СЪЮЗ (UIC) със седалище
в Париж, Франция. През 1938 г. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ЛОВЕН СЪЮЗ (UIC) става LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE или в превод „Международна федерация
по спортна стрелба с ловно оръжие“ с абревиатурата FITASC, както е известна и до днес. Към 2024
г. FITASC има за свои членове 78 национални организации от 68 държави. НЛРС-СЛРБ е член на
FITASC от 2023 г.
Дисциплините, които FITASC развива и в които организира международни състезания са:
– Combined game Shooting (Комбинирана стрелба по дивеч)
– Compak Sporting
– Sporting
– Fosse universelle-UT
– Helice
– Trap 1

Полезни международни връзки

Албания
Tel: +355 4 2259 107
Fax: +355 4 345 047
al.hunt.fed@gmail.com

Беларус
www.rgooboor.by

Белгия
www.chasse.be

Босна и Херцеговина
www.slobih.ba

Великобритания
countryside-alliance.org

Германия
www.jagdverband.de

Гърция
www.ksellas.gr

 
 

Дания
jaegerforbundet.dk

Естония
www.ejs.ee

Италия
www.federcaccia.org

Ирландия
www.nargc.ie

Кипър
cy.hunt.fed@cytanet.com.cy

Латвия
www.latma.lv

 

Люксембург
www.fshcl.lu

Македония
jasen.com.mk

Молдова
halifax-com@mail.com

Норвегия
www.njff.no

Полша

Португалия
www.cncp.pt

Румъния
www.agvps.ro

Русия
www.rors.ru

Словакия
www.polovnictvo.sk

Словения
www.lovska-zveza.si

Сърбия
www.ekolss.com

 
 

Турция
www.taf.gov.tr

Финландия
www.metsastajaliitto.fi

Хърватия
www.hls.com.hr

Черна Гора
www.lovackisavez.me

Чехия
www.cmmj.cz

Швейцария
www.jagdschweiz.ch

ЛОГО - СЛРБ