НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Международни отношения

Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE)

Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE)

Основана през 1977 г., тя представлява интересите на 7 000 000 европейски ловци като международна неправителствена организация с нестопанска цел (INGO). Това прави FACE най-големият демократичен, представителен орган на ловците в Света и е една от най-големите европейски обществени организации. Членският състав на FACE e: национални ловни сдружения от 36 държави, включително и 28-те членки на ЕС. FACE има и четири асоциирани членове в състава си. Секретариатът на Федерацията се намира в Брюксел.

FACE утвърждава принципа на „устойчиво използване“, и от 1987 г. е член на Международния съюз за защита на природата (IUCN), и от скоро на Wetlands International.

FACE работи със своите партньори по редица въпроси, свързани с лова – от международни споразумения за опазване на природата, до местното им осъществяване, с цел поддържане на лова из Европа.

Международен съвет по лова и опазване на дивеча (CIC)

Международен съвет по лова и опазване на дивеча (CIC)

Световният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) се създава през 1928 г. в Словакия, като политически независим консултативен орган, който има за цел опазването на дивеча и лова. Като международна организация, се регистрира през 1930 г. в Париж. Една от първите 6 организации-учредителки на CIC, е Националната ловна организация, която представлява България в Cветовния съвет и до днес. За постигането на целите си, CIC насърчава устойчивото използване на ресурсите на дивата природа. Мисията на CIC в глобален мащаб, е да насърчава устойчивия лов, като инструмент за опазване на дивата природа, изграждайки ценни традиции.

CIC е призната от правителството на Австрия, като международна неправителствена организация с нестопанска цел, която работи в интерес на обществото. От 1999 г. седалището на CIC се намира в Унгария.

CIC извършва трансгранично сътрудничество под формата на съвместни проекти за опазване, симпозиуми, както и други дейности, свързани с дивите животни, включително и на регионално ниво.

По време на своите повече от 80 години съществуване, CIC придобива световно признание като независим съветник в областта на опазване на дивите природни ресурси. В допълнение към своята практическа работа в областта, CIC насърчава принципа на “устойчиво използване” в развитието на международната политика. Постига целите си, работейки по проекти за опазване на застрашените видове от цял свят. CIC взима активно участие и в опазването на местообитенията, както и в агро-екологични проекти.

Признаването на соколарството, като нематериално световно културно наследство от ЮНЕСКО, е една от многото инициативи, започнати от CIC.

Полезни международни връзки

blank

Албания
Tel: +355 4 2259 107
Fax: +355 4 345 047
al.hunt.fed@gmail.com

blank

Беларус
www.rgooboor.by

blank

Белгия
www.chasse.be

blank

Босна и Херцеговина
www.slobih.ba

blank

Великобритания
countryside-alliance.org

blank

Германия
www.jagdverband.de

blank

Гърция
www.ksellas.gr

 
 
blank

Естония
www.ejs.ee

blank

Италия
www.federcaccia.org

blank

Ирландия
www.nargc.ie

blank

Кипър
cy.hunt.fed@cytanet.com.cy

blank

Латвия
www.latma.lv

 
blank

Люксембург
www.fshcl.lu

blank

Македония
jasen.com.mk

blank

Молдова
halifax-com@mail.com

blank

Норвегия
www.njff.no

blank
Полша
blank

Португалия
www.cncp.pt

blank

Румъния
www.agvps.ro

blank

Русия
www.rors.ru

blank

Словакия
www.polovnictvo.sk

blank

Словения
www.lovska-zveza.si

blank

Сърбия
www.ekolss.com

 
 
blank

Турция
www.taf.gov.tr

blank

Финландия
www.metsastajaliitto.fi

blank

Хърватия
www.hls.com.hr

blank

Черна Гора
www.lovackisavez.me

blank

Чехия
www.cmmj.cz

blank

Швейцария
www.jagdschweiz.ch

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ