НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Музейна сбирка

Работно време: Mузейната сбирка е отворена за посещения в работни дни от 10.00 ч. до 12.00ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч.

Колективни посещения: Заявки за колективни посещения и др. можете да направите на телефон: 02/932 19 79 или 02/932 19 74 – г-жа Ангелина Станчева

Адрес: гр. София, бул.“Витоша” 31-33 НЛРС-СЛРБ

Музейната сбирка на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” е отворена за всички любители на нашата прекрасна и богата жива природа. Тя е със свой принос за екологичната култура не само на ловците и риболовците у нас. Чрез интересните диограми посетителите се запознават с характерните местообитания на най-популярните видове птици, бозайници и риби в България. Тук могат да се видят благородни елени, диви кози, мечки, глухари, муфлони, елени-лопатари, сърни, рибите в трите речни зони /пъстърва, мряна, шаран/.

Музейната сбирка на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” е не само развлекателен кът. Тя може да бъде и методически център за обучение по биология. Обстановката и създадените условия дават възможност в залите й да се организират уроци, свързани с учебния материал по зоология, лекции, беседи и видеопрожекции на тема опазване на околната среда.

От миналата година Националната ловно-рибарска организация предприе широка обществена кампания за набиране на средства и цялостно обновяване на музейната експозиция. До сега във фонда за реконструкция и модернизация са постъпили повече от 80 х. лева лични дарения, суми от ловно-рибарски сдружения и обществени организации. Тези средства са крайно недостатъчни, но още много спомоществуватели са заявили желанието си да участват с дарения в тази благородна кауза.

Вече е готов проектът за реконструкция и модернизация на музея. Акцентът е върху рационалното използване на атриумното пространство чрез създаването на съвременна диорама, която да покаже животните и рибите в естествената им среда. Това е центърът на експозицията, в която ще бъдат показани документи, снимки и обекти от историята и днешния ден на лова и риболова в България. Важна част е подреждането по дължината на стените на рекордните ловни трофеи, старинното ловно оръжие, знамена на ловни сдружения, дипломи и медали, богат снимков материал. Проектът предвижда обособяването на специално пространство за мултимедийни прожекции и лекции, представяне на филми и книги, оръжие и аксесоари, ревюта на сцециализирано облекло, лектории и много други събития.

ЛОГО - СЛРБ