НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Комисии към Управителния съвет

head-siluet-gray

д-р. Цвятко Александров

Председател 

head-siluet-gray

Юлиян Русев

Член/ИАГ

head-siluet-gray

д-р. Даниел Павлов

Член/БАБХ

head-siluet-gray

доц. д-р Стоян Стоянов

Член/ЛТУ

head-siluet-gray

инж. Василий Георгиев

Член/ИАГ

head-siluet-gray

инж. Ангел Ангелов

Член/РДГ Ловеч

head-siluet-gray

инж. д-р Чавдар Желев

Член/ЮЗДП

head-siluet-gray

инж. Ивайло Банков

Член/ЛРС-Радомир

head-siluet-gray

инж. Костадин Вълчев

Член/WWF България

head-siluet-gray

инж. Сашо Василков

Член/ЛРС Троян

head-siluet-gray

инж. Атанас Стоев

Член/ЛРС Хвойна

head-siluet-gray

Вергил Чакъров

Член/ЛРС Айтос

head-siluet-gray

Иван Маринов

Член/ЛРС-София-юг

II. Правна комисия

head-siluet-gray

Николай Гунчев

Председател / съдия във
ВАС

head-siluet-gray

Мария Кубадинска

Секретар/Юрисконсулт
НЛРС-СЛРБ

head-siluet-gray

Диана Добрева

Член / Съдия във ВАС

head-siluet-gray

Христо Христов

Член / Съдия в Районен съд – Габрово

head-siluet-gray

Антон Станков

Юрист и политик, бивш министър на правосъдието

head-siluet-gray

Георги Камбуров

Член / Прокурор във ВАП

head-siluet-gray

Борис Еленков

Член / Адвокат

head-siluet-gray

Васил Точков

Член / Адвокат

head-siluet-gray

Менко Менков

Член / Адвокат

 
head-siluet-gray

Румен Стоилов

Член / юрист

head-siluet-gray

Димо Гяуров

Член / Адвокат

head-siluet-gray

Георги Богданов

Член / Адвокат

head-siluet-gray

Искрен Йотов

Член / Адвокат, член на
УС

head-siluet-gray

Стоян Стоянов

Член / Адвокат, член на
УС, ЛРД – Шумен

 
head-siluet-gray

проф. Пламен Панайотов

СУ “Св.Климент Охридски” 
Катедра “Наказателно-правни науки”

III. Комисия „Ловна етика, традиции и приемственост“

head-siluet-gray

проф. Валери Стефоанов

Председател 

head-siluet-gray

Снежина Михайлова

Секретар/НЛРС-СЛРБ

head-siluet-gray

Лазар Мурджев

Член / Писател, член на УС

head-siluet-gray

Михаил Танев

Художник

head-siluet-gray

Тома Иванов

Журналист ВТК

head-siluet-gray

Михаил Михайлов

Писател

head-siluet-gray

Мир Богоев

Журналист

head-siluet-gray

Красимир Куцупаров

Актьор

head-siluet-gray

Калин Първанов

Главен редактор на Съюзните медии

IV. Комисия „Ловна кинология“

head-siluet-gray

Стоян Стоянов

Председател / член на УС, ЛРС-Ямбол

 
head-siluet-gray

зооинж. Любомир Стефанов

Секретар на комисията

head-siluet-gray

инж. Александър Георгиев

Член / ЛРС – Монтана

 
head-siluet-gray

Кирил Александров

Член/ ЛРС – Пазарджик

 
head-siluet-gray

Турхан Ибрям

Член / ЛРС – Исперих

head-siluet-gray

Павлин Казаков

Член/ЛРС – Бургас

 
head-siluet-gray

Истилиян Маринков

Член / ЛРС – Самоков

 
head-siluet-gray

Милен Тодоров

Член/ ЛРС – Стара Загора

 

V. Комисия „Ловна стрелба“

head-siluet-gray

Сахак Сахакян

Председател / член на
УС, ЛРС – Бургас

 
head-siluet-gray

зооинж. Любомир Стефанов

Секретар / НЛРС – СЛРБ

 
head-siluet-gray

Пламен Филев

Член/ЛРС-Велико Търново

 
head-siluet-gray

Антон Манолов

Член 

 
head-siluet-gray

Стефан Ненков

Член /
ЛРС – Плевен

head-siluet-gray

Емил Ангелов

Член / Член на УС, МВР
сл. КОС

 
head-siluet-gray

Любомир Атанасов

Член /
ЛРС – Дупница

 
head-siluet-gray

Иван Георгиев

Член /
ЛРС – Айтос

 
head-siluet-gray

Орлин Николов

Член / председател на ЛРС – Силистра

 

VI. Комисия „Любителски риболов“

head-siluet-gray

Виктор Вучков

Председател / Член на УС, ЛРС – Перник

head-siluet-gray

Георги Михайлов

Член / член на УС, председател на БФРС

head-siluet-gray

Владо Петров

Член / ЛРС – Монтана

head-siluet-gray

Росица Златанова

Член / ЛРС –
София – Запад

head-siluet-gray

Костадин Вранчев

Член /
ЛРС – Панагюрище

head-siluet-gray

Александър Йорданов

Член /
ЛРС – Гоце Делчев

head-siluet-gray

Васил Колев

Член /
ЛРС – Радомир

head-siluet-gray

доц. д-р Галин Николов

Член / преподавател в “Тракийски университет”

VII. Комисия „Европейски и национални проекти и програми“

head-siluet-gray

Николай Ненчев

Председател / член на
УС, ЛРС – Враца

 
head-siluet-gray

Даниел Тошков

Секретар/ член на УС
на НЛРС – СЛРБ,
ЛРС – Димитровград

 
head-siluet-gray

Димитър Стефанов

ЛРС – Тутракан

 
head-siluet-gray

Петър Вангелов

Член / Член на УС,
ЛРС – Свиленград

head-siluet-gray

Здравко Иванов

 ЛРС – Девин

head-siluet-gray

Иван Искренов

 ЛРС – Трън

head-siluet-gray

Валери Сарандев

 Член на УС/ЛРС – Гоце Делчев

 
head-siluet-gray

Боян Минков

 ЛРС – Белоградчик

VIII. Финансова-стопанска комисия

head-siluet-gray

Илия Михайлов

Председател / член на
УС, ЛРС – Добрич

 
head-siluet-gray

Боряна Борисова

Секретар / главен счетоводител НЛРС-СЛРБ

 
head-siluet-gray

Светослав Георгиев

Член / Член на УС,
ЛРС –  София – Запад

 
head-siluet-gray

Минко Акимов

Член / Член на УС,
ЛРС – Троян

 
head-siluet-gray

Дечо Иванов

Член / Член на
УС, ЛРС – Дулово

 
head-siluet-gray

Васил Дончев

Член  / Член на УС,
ЛРС – Кърджали

 
head-siluet-gray

Иван Джинев

ЛРС – Пещера

 
head-siluet-gray

Стефан Димитров

Член на УС/
ЛРС – Стара Загора

 
ЛОГО - СЛРБ