НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"
head-siluet-gray

проф. Нино Нинов

Председател / Член на
УС

head-siluet-gray

Виктор Вучков

Зам. председател / Член
на УС

head-siluet-gray

Ива Петрова

Секретар / експерт УС на
НЛРС-СЛРБ

head-siluet-gray

Ангел Ангелов

Член / РДГ Ловеч

head-siluet-gray

Илчо Табанов

Член / ЛРС Нова Загора

head-siluet-gray

доц. Иван Петров

Член / Институт за гората
при БАН

head-siluet-gray

Валери Георгиев

Член / МОСВ

head-siluet-gray

Петър Вутов

Член / МЗХГ

head-siluet-gray

Петър Петров

Член/ ЛРС Добрич

head-siluet-gray

Пламен Колев

Член/ЮЗДП

head-siluet-gray

Стоян Стоянов

Член/ЛРС – Враца

head-siluet-gray

Цвятко Александров

Член/ БАБХ

head-siluet-gray

Юрий Николов

Член/ ЛРС – Попово

II. Правна комисия

head-siluet-gray

Николай Гунчев

Председател / съдия във
ВАС

head-siluet-gray

ЮРИСКОНСУЛТ
НЛРС-СЛРБ

head-siluet-gray

Диана Добрева

Член / Съдия във ВАС

head-siluet-gray

Христо Христов

Член / Съдия в Районен
съд – Габрово

head-siluet-gray

Георги Камбуров

Член / Прокурор във ВАП

head-siluet-gray

Борис Еленков

Член / Адвокат

head-siluet-gray

Васил Точков

Член / Адвокат

head-siluet-gray

Менко Менков

Член / Адвокат

 
head-siluet-gray

Димо Гяуров

Член / Адвокат

head-siluet-gray

Георги Богданов

Член / Адвокат

head-siluet-gray

Искрен Йотов

Член / Адвокат, член на
УС

head-siluet-gray

Стоян Стоянов

Член / Адвокат, член на
УС, ЛРД – Шумен

 
head-siluet-gray

Румен Стоилов

Член / „ДЕМАКС“ АД

head-siluet-gray

проф. Пламен Панайотов

СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
КАТЕДРА “НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ НАУКИ”

III. Комисия „Ловна етика, традиции и приемственост“

head-siluet-gray

проф. Валери Стефоанов

Председател 

head-siluet-gray

Снежина Михайлова

Секретар/НЛРС-СЛРБ

head-siluet-gray

Лазар Мурджев

Член / Писател, член на УС

head-siluet-gray

Михаил Танев

художник

head-siluet-gray

Тома Иванов

Журналист ВТК

head-siluet-gray

Михаил Михайлов

писател

head-siluet-gray

Мир Богоев

журналист

head-siluet-gray

Красимир Куцупаров

актьор

head-siluet-gray

Калин Първанов

гл. редактор на Съюзните медии

IV. Комисия „Спортно-състезателна дейност в лова и риболова“

head-siluet-gray

Алеко Динев

Председател / член на
УС, ЛРС София – ЮГ

 
head-siluet-gray

Георги Хаджиламбрев

Зам. председател / член
на УС, ЛРС Асеновград

 
head-siluet-gray

Стилиян Герасков

Секретар / НЛРС-СЛРБ

 
head-siluet-gray

Сахак Сахакян

Член / Член на УС

 
head-siluet-gray

Пламен Филев

Член / Член на УС, БФЛС

 
head-siluet-gray

Емил Ангелов

Член / Член на УС, МВР
сл. КОС

 
head-siluet-gray

Валентин Георгиев

Член / Член на УС, ЛРС
Плевен

 
head-siluet-gray

Георги Михайлов

Член / Член на УС, БФРС

 
head-siluet-gray

Стефан Димитров

Член / Член на УС, ЛРС
Стара Загора

 
head-siluet-gray

Невен Каравасилев

Член / ЛРС Бургас

 
head-siluet-gray

Истилиян Маринков

Член / ЛРС Самоков

 
head-siluet-gray

Кирил Александров

Член / ЛРС Пазарджик

 
head-siluet-gray

Александър Георгиев

Член / ЛРС Монтана

 
head-siluet-gray

Айхан Хатип

Член / ЛРС Тутракан

 
head-siluet-gray

Орлин Николов

Член / ЛРС Силистра

 
head-siluet-gray

Любомир Стефанов

Член / ЛРС София – Запад

 
head-siluet-gray

Антон Манолов

Член / БФЛС

V. Комисия „Европейски и национални проекти и програми“

head-siluet-gray

Николай Ненчев

Председател / член на
УС, ЛРС Враца

 
head-siluet-gray

Валери Сарандев

Зам. председател / член
на УС, ЛРС Гоце Делчев

 
head-siluet-gray

Даниел Тошков

Секретар/ член на УС
на НЛРС – СЛРБ,
ЛРС Димитровград

 
head-siluet-gray

Димитър Стефанов

ЛРС
Тутракан

 
head-siluet-gray

Петър Вангелов

Член / Член на УС, ЛРС
Свиленград

head-siluet-gray

Здравко Иванов

 ЛРС
Девин

head-siluet-gray

Иван Искренов

 ЛРС
Трън

head-siluet-gray

Боян Минков

 ЛРС
Белоградчик

VI. Финансова-стопанска комисия

head-siluet-gray

Илия Михайлов

Председател / член на
УС, ЛРС Добрич

 
head-siluet-gray

Боряна Борисова

Секретар / главен счетоводител НЛРС-СЛРБ

 
head-siluet-gray

Светослав Георгиев

Член / Член на УС, ЛРС София – Запад

 
head-siluet-gray

Минко Акимов

Член / Член на УС, ЛРС Троян

 
head-siluet-gray

Дечо Иванов

Член / Член на
УС, ЛРС Дулово

 
head-siluet-gray

Васил Дончев

Член  / Член на УС, ЛРС Кърджали

 
head-siluet-gray

Кольо Панайотов

ЛРС Варна

 
head-siluet-gray

Иван Джинев

ЛРС Пещера

 
head-siluet-gray

Стефан Димитров

ЛРС Стара Загора

 
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ