НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Контролен съвет

Общото събрание на Националното сдружение избира Контролен съвет в състав: председател и членове.

Контролният съвет осъществява контрол върху цялостната дейност и финансовото състояние на Националното сдружение. Контролният съвет може да проверява сигнали за финансови нарушения, постъпваща от членовете текуща информация относно наличния им членски състав, както и навременното внасяне на членски внос.

Контролният съвет извършва проверка на Националното сдружение, на изготвения годишен доклад за дейността на Националното сдружение, съдържащ данни за осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Националното сдружение и постигнатите резултати, размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства и финансовия резултат.

Стойчо Милев Гергьовски

Председател / Член на Сдружение „Ловно-рибарско дружество София-Запад“
Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Право“.

Професионален опит: Адвокат от Софийска адвокатска колегия, с 19 годишна адвокатска практика. Член на Стопанската комисия към УС на НЛРС „СЛРБ“ в мандата 2009 – 2013 година. Член на КС на НЛРС „СЛРБ“ в мандата 2013 – 2017 година.

За контакти: 0898/633 977, gergiovski@gnp.bg

Членове на Контролния съвет

blank

Димитър Марков Димитров

Член на ”Ловно-рибарско дружество Сокол – 2001” – гр. Антоново
Образование: Висше, с Магистърски степени по специалност „Финанси“ и „История“.

Професионален опит: Повече от 20 г. опит в областта на счетоводство и финанси. Председател на „ЛРД Сокол – 2001“ за трети мандат.

За контакти: 0887/554 489; sokol2001@abv.bg
blank

Елизабет Милчова Младенова

Член на Ловно - рибарско дружество
„Елен”
гр. Кюстендил
Образование: Висше, с Магистърски степени по специалност „Финанси“ и „Математика и информатика“.

Професионален опит: Повече от 25 г. опит в областта на счетоводство и финанси. Счетоводител на „ЛРД Елен“ от 24 години.

За контакти: 0886/046 990; beti_kn@mail.bg
blank

Кирил Янков Бояджиев

Член на Ловно-рибарско дружество “Сокол 1884” – Велико Търново – гр. Велико Търново
Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Радиоелектроника и телекомуникационна техника“. Техник-лесовъд Трета степен по специалност „Горско и ловно стопанство“. Сертифициран консултант Системи за управление на качеството, спрямо изискванията на ISO (9001-2000).

Професионален опит: Повече от 15 г. стаж като Специалист по ловно стопанство. Член на Контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“ в мандати 2009 – 2013 г. и 2013 – 2017 година.

За контакти: 0878/690 169; k.boy@mail.bg
blank

Павел Цветков Павлов

Член на „Ловно - рибарско сдружение Перник”
гр. Перник
Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Инженер по МТД“. Професионално обучение по специалност „Икономика и мениджмънт“. Сертифициран вътрешен одитор на Системи за управление на качеството, спрямо изискванията на ISO (9001-2008 и 19011-2002).

Професионален опит: повече от 10 г. опит в административно-правно и финансово-стопанското обслужване. Председател на Контролния съвет на „ЛРД Перник“ в мандата 2013 – 2017 година.

За контакти: 0888/268 685; p_pavlov53@abv.bg
blank

Стоян Петров Илиев

Член на Управителния съвет на Ловно-рибарско сдружение “Глухар” – с. Славейно, обл. Смолян
Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Право“.

Професионален опит: Адвокат от Пловдивска адвокатска колегия, с 18 годишна адвокатска практика.

За контакти: 0898/434 313; stoianiliev@abv.bg
blank

Христо Александров Ковачев

Председател на Контролния съвет на „Ловно – рибарско дружество София – Запад” – гр. София
Образование: Висше, с Магистърска степен по „Икономика“, с допълнителна квалификация „Финанси“.

Професионален опит: Повече от 20 г. стаж в банковото дело и корпоративното банкиране. Председател на Контролния съвет на „ЛРД СОФИЯ – ЗАПАД” повече от 20 години.

За контакти: 0894/570 193; hristo.kovachev52@gmail.com
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ