Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Контролен съвет

Общото събрание на Националното сдружение избира Контролен съвет в състав: председател и членове.

Контролният съвет осъществява контрол върху цялостната дейност и финансовото състояние на Националното сдружение. Контролният съвет може да проверява сигнали за финансови нарушения, постъпваща от членовете текуща информация относно наличния им членски състав, както и навременното внасяне на членски внос.

Контролният съвет извършва проверка на Националното сдружение, на изготвения годишен доклад за дейността на Националното сдружение, съдържащ данни за осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Националното сдружение и постигнатите резултати, размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства и финансовия резултат.

Стойчо Гергьовски

Стойчо Милев Гергьовски

Председател на КС на НЛРС-СЛРБ
Образование: Висше с магистърска степен по специалност „Право“.

Професионален опит: Адвокат от Софийска адвокатска колегия, с 23 годишна адвокатска практика. Член на Сдружение „Ловно-рибарско дружество София-Запад“. Член на Стопанската комисия към УС на НЛРС „СЛРБ“ в мандата 2009 – 2013 година. Член на КС на НЛРС „СЛРБ“ в мандата 2013 – 2017 година. Председател на КС на НЛРС-СЛРБ в мандата 2017-2021 година. Председател на КС на НЛРС-СЛРБ за втори мандат.

За контакти: 0898/633 977, gergiovski@gnp.bg

Членове на Контролния съвет

Сашо Александров

Член на КС на НЛРС-СЛРБ
Икономист, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Дългогодишен председател на КС на ЛРС "Сокол-Шумен" - гр. Шумен.

Елизабет Милчова Младенова

Член на КС на НЛРС-СЛРБ
Образование: Висше с магистърски степени по специалност „Финанси“ и „Математика и информатика“.

Професионален опит: Повече от 25 г. опит в областта на счетоводство и финанси. Счетоводител на „ЛРД Елен“ от 24 години. Член на КС на НЛРС-СЛРБ за втори мандат.

За контакти: 0886/046 990; beti_kn@mail.bg

Илчо Табанов

Член на КС на НЛРС-СЛРБ
Дългогодишен ръководител и специалист по ловно стопанство на ЛРС-Нова Загора.

Йордан Филипов

Член на КС на НЛРС-СЛРБ
Председател на Контролния съвет на ЛРС „Сокол 1911”- гр. Благоевград. Дългогодишен служител на агенция "Митници".

Стоян Петров Илиев

Член на КС на НЛРС-СЛРБ
Образование: Висше, с Магистърска степен по специалност „Право“.

Професионален опит: Адвокат от Пловдивска адвокатска колегия, с 21 годишна адвокатска практика. Член на УС на ЛРС "Глухар" - село Славейно. Член на КС на НЛРС-СЛРБ за втори мандат.

За контакти: 0898/434 313; stoianiliev@abv.bg

Христо Александров Ковачев

Член на КС на НЛРС-СЛРБ
Образование: Висше с магистърска степен по „Икономика“, с допълнителна квалификация „Финанси“.

Професионален опит: Повече от 20 г. стаж в банковото дело и корпоративното банкиране. Председател на Контролния съвет на „ЛРД СОФИЯ – ЗАПАД” повече от 20 години. Член на КС на НЛРС-СЛРБ за втори мандат.

За контакти: 0894/570 193; hristo.kovachev52@gmail.com
ЛОГО - СЛРБ