140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Щатен състав към Управителния съвет

Инж. Васил Василев
Даниел Тошков

Направление "Обща администрация"

Калин Първанов
Мария Кубадинска

Направление "Специализирана администрация"

Стилиян Герасков
Ива Петрова
Снежина Михайлова
Любомир Стефанов
Хари Иргев

Отдел "Финансово-стопански"

Чавдар Михайлов
ЛОГО - СЛРБ