НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"
 

Щатен състав към Управителния съвет

vasilev
 • Васил Василев
 • Председател на УС
 • 02/ 9321 999
 • office@slrb.org
head-siluet-gray
 • Даниел Тошков
 • Главен секретар
 • 02/ 9321 999
 • office@slrb.org

Направление "Обща администрация"

head-siluet-gray
 • Нина Димова
 • Технически секретар
 • 02/ 9321 999
 • 0885 541 828
 • office@slrb.org
head-siluet-gray
 • Снежина Михайлова
 • Експерт “Връзки с обществеността”
 • 0888 955 998
 • snejina_mihailova@abv.bg

Направление "Лов"

stilian_2
 • Стилиян Герасков
 • Главен експерт
 • 0884 225 371
 • sgeraskov@abv.bg
head-siluet-gray
 • Ива Петрова
 • Експерт, Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС “СЛРБ”, чрез разселване на дивеч
 • 0887 935 591
 • iva0000@abv.bg

Направление "Съюзно-организационен живот"

head-siluet-gray
 • Мария Рангелова
 • Експерт-координатор, Национална програма на НЛРС-СЛРБ за поддържане на видовото разнообразие на ихтиофауната във водните обекти за любителски риболов
 • 0885 532 631
 • rangelova.maria@abv.bg
head-siluet-gray
 • Георги Младенов
 • Експерт-координатор
 • 0888 455 807
 • mladenov_gi@abv.bg

Отдел "Финансово-стопански"

head-siluet-gray
 • Бойка Костадинова
 • Главен счетоводител
 • 0887 930 058
 • bnkostadinova@abv.bg
head-siluet-gray
 • Лидия Колева
 • Счетоводител
 • 0884 226 598
 • lidia_koleva.1958@abv.bg
head-siluet-gray
 • Чавдар Михайлов
 • Техническа поддръжка
 • 0884 207 913
 • dany.92@abv.bg

[sharing_buttons]

Scroll to Top