Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Щатен състав към Управителния съвет

Инж. Васил Василев
Даниел Тошков

Направление "Обща администрация"

Калин Първанов
Мария Кубадинска

Направление "Специализирана администрация"

Стилиян Герасков
Ива Петрова
Снежина Михайлова
Любомир Стефанов
Хари Иргев

Отдел "Финансово-стопански"

Чавдар Михайлов
ЛОГО - СЛРБ