140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

За първи път в Добруджа ще развъждат кеклици

Георги ГЕОРГИЕВ

Традиционен е стремежът на ловно-рибарската дру­жинка в с. Коларци, която е част от ЛРС-Тервел, за раз­селването на повече птици в ловищата. Това естествено обогатява живата природа и ловците имат възможност за по-добра слука по време на ловните излети. Предсе­дателят Георги Йорданов сподели, че за първи път в Добруджа ще се разселят и кеклици. 50 от тези птици в момента се доотглеждат във волиера и при подходя­що време ще бъдат пуснати в природата. Това ще стане в най-добрите местообита­ния по поречието на Суха река, където има каньон със скални места. Ако опитът се окаже сполучлив, дружинка­та ще продължи и през след­ващите години да разселва кеклици. Тази есен ще бъдат пуснати и около стотина яре­бици, като от разселвани­те от миналите години има дива популация и се наблю­дават добри ята.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ