Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

За председател на ЛРС-Асеновград бе преизбран д-р Хаджиламбрев

преизбран хаджиламбрев

На отчетно изборно събрание на ловно-рибарско сдружение “Сокол“- Асеновград бе отчетена дейност на сдружението и управителния му съвет за 2023 г.

Председателят му д-р Георги Хаджиламбрев, който е и член на Управителния съвет на Националната организация, се обърна към участниците в събранието отговорно да мислят за бъдещото му развитие, както и отговорно да се изберат най-достойните ловци в ръководството на сдружението за мандат 2024-2028 г.

„През 2023 г. с радост и признание към предците тържествено отбелязахме 130 г. организирано ловно движение в Асеновград и общината – сподели д-р Хаджиламбрев. – На тържеството в комплекса „40-те извора” присъстваха над 1000 ловци, риболовци, техните семейства, приятели и гости.

преизбран хаджиламбрев

Радост и гордост бе, че по инициатива на УС за пръв път бе извършена многомесечна изследователска и издирвателска работа в архиви, библиотеки, музеи, периодичен печат и публицистика.

В резултат бе подготвена и отпечатана първата история на Асеновградското дружество. С най-голям принос за това е Крум Марков – дългогодишен деятел в дружеството.“ 

В доклада председателят коментира въпросите, чиито решения водят до добро организационно и финансово състояние на дружините и сдружението. Пълна яснота и строг отчет има за приходите и разходите.

преизбран хаджиламбрев

Сдружението стопанисва 63 727 ха ловна площ, в него членуват 1628 мъже и 23 жени. Членовете риболовци за 760.

Членовете на сдружението се включват активно в целогодишното подхранване и опазване на дивеч.

От таксацията пък се вижда, че заекът е в бавна тенденция за увеличаване на запасите. Добрите грижи на дружините в Болярци, Тополово, Червен, Кочво, Караджово, Новаково, Асеновград II водят до устойчив запас на яребицата. През ловния сезон на 2023 г. са отстреляни 1032 бр. За периода 2020-2023 г. в полските ловни дружини са разселени общо 1060 бр.

Наличието и ползването на фазана се дължи преди всичко на разселването в ловностопанските райони на  дружините в селата Болярци, Козаново, Ковачево, Избегли и други. През 2023 г. са закупени 4120 фазана, доотглеждани във фазанариите на 5 селища. През изминалия ловен сезон са отстреляни 1080 разселяни фазана.

преизбран хаджиламбрев

Отчетен бе и отстрелът на хищници: лисици – 237, чакали – 92, белки – 9, скитащи кучета – 8, вълк – 2 бр.

Най-много хищници са отстреляни  от Костадин Керамзиев (Асеновград II), Димитър  Димитров (Патриарх Евтимово) и Димитър Атанасов (Червен).

И едрия дивеч бе отчетен в доклада. Запасите от благороден елен са под нормалния, на сърна  са в допустимите норми. Дивата свиня се ловува главно в 17 дружини. Планът за отстрел през 2023 г. е бил 197 бр. Отстрел – 247 бр. Първенци в слуките са ловците в селата Новаково – 58 бр., Тополово – 27 бр., Червен – 25 бр., Орешец – 17 бр. 

Били са отстреляни и трофейни глигани, удостоени със златен медал, от Ресми Мухтар (председател на дружината в с. Три Могили), Гроздан Златилов (Бачково) и Костадин Семерджиев (Яворово). Но те са с оценки, много по-малки от отстреляния глиган от Илия Димитров от дружината в село Тополово  – 148,80 точки, което е топ три в 140-годишната ловна история.

В доклада се спомена и за стопанисването на три водоема: язовир “40-те извора”, “Избегли” и язовир “Козаново”. Те са били зарибени с 3600 бр. еднолетен шаран. 

На събранието единодушно бе приет бюджета за 2024 г., като бе приет и отчетът на Контролния съвет за 2023 г. 

За председател на УС бе преизбран д-р Георги Хаджиламбрев. За председател на контролния съвет бе  избран Костадин Семерджиев. Бяха избрани и 5 делегати, които да участват  на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ.

Костадин Буюклиев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ