Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Забраниха за риболов езера в Пирин

          Със заповед на директора на Дирекция „Национален парк Пирин“ Росен Баненски се забранява риболова в пиринските езера: Каркъмски езера, Тодорини очи, Георгийски, Типишки, Влахини, Газейски, Полежански, Бански (в парков участък Безбог), Рибни (в парков участък Безбог), Кременски, Каменишки, Корнишки езера, Десилишко, Василашки (без Долно Василашко), Суходолско езеро (Разложки суходол), Горното и Средното (Брезнишки) езера.
         Тези езера попадат в резерватната зона и зоната с ограничено човешко въздействие и са забранени, съгласно Плана за управление на националния парк.
         Във всички останали езера любителският риболов е разрешен от 1 февруари до 30 септември. За тях важат всички нормативни разпоредби, касаещи пъстървовия риболов и описани в закона за рибарството и аквакултурите. Припомняме: На риболов имат право само лица с редовен билет. Замята се само в светлата част на денонощието, с една въдица и то само в почивни и празнични дни. При еднодневен излет може да се задържат до 2 кг пъстърви, но не повече от 8 бройки.
         От дирекцията на „Национален парк Пирин” предупреждават, че при констатиране на нарушения по горепосочените точки и условия ще се прилагат административно-наказателните разпоредби, предвидени в Закона за защитените територии, Закона за опазване на биологичното разнообразие, Закона за рибарството и аквакултурите и Плана за управление на Национален парк „Пирин”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ