140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Задоволство от резултатите в лова на дива свиня в ЛРС-Златарица

събрание златарица

Стегнато и при добра организация, както винаги, премина годишното отчетно събрание на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол – 1910” в Златарица.

Представителите на ловните дружини изслушаха внимателно доклада на УС, прочетен от председателя Иван Иванов. В него беше направен подробен отчет на свършеното през 2021 г. и отминалия ловен сезон, като не бяха забравени и пропуските.

Не може да се каже, че не са доволни ло­вците на ЛРС-Златарица от отстрела на дива свиня. При 36% изпълнение на плана през предишния ловен сезон сега сдружението отчете серио­зен напредък – 90%, макар че последиците от АЧС още не са преодолени окончателно.

ЛРС-Средец преизбра председателя си и чества 90-годишнина

Както в много ловни организации, така и за членовете на ЛРС-Златарица отстрелът на диви свине е основен. Дружините обаче не пренебрегват и ловните излети за прелетен дивеч, най-вече за пъдпъдъци, за водоплаващи, ала в този район те не са много, слуката не е сериозна и затова е напълно логич­но по-малко ловци да са запалени по този лов.

В изнесения на общото годишно отчетно събрание на сдру­жението доклад бе оповестено, че златаришките ловни дру­жини са се справили сравнително добре с регулирането на запасите от хищници, които не са рядкост в ловните полета, най-вече чакали и лисици. Има обаче какво още да се напра­ви, за да се увеличи този отстрел и да се осигури спокойствие и по-стабилно увеличаване на популацията на видовете ди­веч из територията на сдружението.

За да има достатъчно пари за изпълнението на предвидените ловностопански мероприятия, на събранието единодушно беше решено членският внос за следващата година да бъде увеличен с 10 лв. – от 55 на 65.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ