Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Запомняща се Национална среща на НЛРС-СЛРБ с Контролните съвети на сдруженията от системата

Мариана МАНДИЧЕВА

Днес – 18 октомври, председатели и членове на контролните съвети на 40 сдружения от системата на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, се събраха на работна среща в Габрово по покана на Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ. Това е втората национална среща от този вид и отново премина при голям интерес и активност по време на обсъжданията. Специално участие в нея взе председателят на Националната организация инж. Васил Василев.

„Стремежът ни е да покажем, че контролните органи са верен и лоялен партньор на органите на управление на сдруженията, но в същото време трябва и да си признаем, че те са недооценен помощник. Искахме да дадем личен пример как, когато работим съвместно и ефективно и имаме добра комуникация през цялата година с органите на управление на НЛРС-СЛРБ и с главния счетоводител, вероятностите за допускане на нарушения се свеждат до минимум“ – каза председателят на Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ Стойчо Гергьовски.

На участниците в срещата бе представен годишният календар за важните мероприятия и задължителни дейности, както и сроковете за изпълнение от страна на сдруженията. Подобен календар се прави за пръв път. Всички представители на контролните съвети бяха запознати с последните актуализации на методическите указания за ежедневните изисквания към тяхната работа, за техните задължения и отговорности. Подчертано бе, че те са валидни за всички сдружения от системата на НЛРС-СЛРБ.

Беше детайлно разяснено и практическото отражение на законовите промени върху дейността на сдруженията и работата на контролните органи. Бяха обсъдени и актуални практически въпроси, свързани с първоначалното вписване на сдруженията в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и последвали вписвания на настъпили промени.

На края на срещата се проведе и разискване по отношение  на полезните практики и образците на документите, които се ползват от сдруженията и  техните контролни органи, за да се избегнат рисковете от допускане на нарушения. Участниците се включиха в оживена дискусия, като зададоха много въпроси, свързани с практическите им ангажименти. Всички неясноти и съмнения бяха отстранени чрез внимателни и детайлни обяснения от страна на компетентните представители на Националната организация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ