Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Заповед за годишната вноска за стопанисване на дивеча

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите Григор Гогов със своя заповед определи новия размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча за 2018 г. В заповедта се казва:

На основание чл. 37а, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча и внесено предложение на Ловния съвет от проведено заседание на 14.11.2017 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. За осъществяване на дейностите по чл. 37 от Закона за лова и опазване на дивеча лицата, придобили право на ловуване, да заплащат в ловните сдружения, в които членуват, годишната вноска за стопанисване на дивеча за 2018 г. в размер на 60 (шестдесет) лева.

  2. За ловци инвалиди както и ловци навършили и над 65-годишна възраст годишната вноска за стопанисване на дивеча за 2018 г. е в размер на 50 % от вноската по т. 1 или 30 (тридесет) лева.

    Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на регионални дирекции по горите, директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, както и на председателите на Управителните съвети на НЛРС-СЛРБ и БЛРС за сведение и изпълнение.

    Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Росен Попсавов – зам. изпълнителен директор на ИАГ.

     

     

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ