140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Зарибиха с пъстърви река Искър и нейни притоци край Самоков

самоков зарибяване

Лятно зарибяване с балкански пъстърви проведоха от община Самоков и със съдействието на местното ловно-рибарско сдру­жение и други клубове. Спазена бе зародилата се хубава тра­диция да се дарява живот на преминаващата през града река Искър и нейни близки притоци на територията на общината.

Общо 12 хиляди малки рибки бяха извозени със специализи­ран транспорт и пренесени до реките в полиетиленови чували. В акцията се включиха много доброволци, сред които имаше и деца.

Същевременно повече от месец продължи машинното почист­ване на речните корита в селата от община Самоков. Това е в изпълнение на превантивните дейности и мерки за недопускане на наводнения и повишаване на готовността за ограничаване на последиците от тях. Изискванията за превенция са да се на­блюдава водното ниво, критичните участъци и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на общината.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ