Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ „ЛОВНО СТОПАНСТВО“

Комисията включи като допълнително количество по НП и 270-дневните яребици и кеклици

На 27 март 2018 г. в сградата на НЛРС – СЛРБ, в гр. София се проведе заседание на комисия „Ловно стопанство“ – консултативен орган към УС на НЛРС – СЛРБ.

На заседанието бе разгледана предоставената информация за заявените за разселване птици от страна на сдруженията, членове на НЛРС–СЛРБ, заявения за разселване едър дивеч и набраните средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД. Също така бе определен и % на допълнителното количеството птици за разселване, финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД, % на съфинансиране на стойността на разселения едър дивеч със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД, на база които решения бе приет и финансовият план за изпълнение на Националната програма през 2018г.;

Така през 2018 г. сдруженията, които са заявили за закупуване фермерно произведени птици от малките възрастови групи (до 60 дни вкл.) ще получат допълнително количество по линия на Националната програма в размер на 120%, спрямо заявките си, а сдруженията, заявили птици от големите възрастови групи, ще получат допълнително количество в размер на 50%. При този вариант в природата ще бъдат разселени общо146 хил. птици, от които 82 хил. ще бъдат закупени със средства на сдруженията, а 66 хил. ще бъдат осигурени по линия на Националната програма.

Съфинансирането на закупения за разселване едър дивеч със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД ще бъде в размер на 50% от стойността му.

На заседанието бе преразгледано и решение № 2.1./24.11.2015г. на комисията, като същото бе допълнено с възможността сдруженията, които закупуват яребица и тракийски кеклик от възрастова група 270-дневни за пролетно разселване, да получават и допълнителното количество, финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД от същата възрастова група. Процентът на допълнителното количеството за пролетно разселване ще се определи на есенното заседание на комисията, в зависимост от набраните средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД и подадените заявки от страна на сдруженията, които са изпълнили изискванията за участие в програмата – превеждат средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД и имат сключен договор за закупуване на птиците със съответното производствено стопанство. Това решение влиза в сила от 2019 г.

Много време членовете на комисията отделиха по проблемите на Африканската чума по свинете и трихинелозата. Комисията препоръча на УС на НЛРС-СЛРБ да изпрати писмо до министъра на МЗХГ и до БАБХ, в което да се предложи, когато ловците дават проби за изследване за АЧС, да бъдат освободени от таксата за изследване на трихинелоза по ензимния метод в лицензираните лаборатории, които трябва да бъдат разкрити във всички областни градове на страната. По този начин ще се улесни и стимулира предаването на проби от отстреляните диви свине за всеобхватно изследване на двете болести. Освен това е необходимо БАБХ да осигури безплатни комплекти за вземането на пробите, които да се предоставят на ловните дружини.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ