140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Застраховка ”Злополука по време на лов” – какво трябва да знаем

Постарахме се да получим отговор на всички важни въпроси, свързани с новата застраховка “Злополука по време на лов” предлагана за първи път в България.

Кой може да получи  застраховка „Злополука“, която покрива рисковете – „Смърт, в резултат на злополука по време на лов, с изключение на събития, настъпили вследствие на самозастрелване“ и „Трайна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука по време на лов“?

Всеки член на НЛРС, който има сключен договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) „Доверие“.

 Мога ли да сключа застраховка „Злополука по време на лов“ ако не съм осигурен в ДПФ „Доверие“?

Не. Застраховката е разработена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ само и единствено за членове на НЛРС, които са клиенти на ДПФ „Доверие“

Каква е цената на застраховката?

В случай, че сте член на НЛРС, с платен членски внос за 2019 г. и сте клиент на ДПФ „Доверие“ – застраховката за Вас е напълно безплатна.

Мога ли да сключа застраховка „Злополука по време на лов“ ако не съм член на НЛРС?

Не.

Мога ли да сключа такава застраховка в офис на ЗАД „Булстрад“?

Не. Тази застраховка не се предлага в офисите на застрахователя, тя е разработена единствено и се предлага само на членовете на НЛРС, които са клиенти на  ДПФ „Доверие“.

Какви са рисковете, покрити от тази застраховка?

„Смърт, в резултат на злополука по време на лов, с изключение на събития, настъпили вследствие на самозастрелване“ и „Трайна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука по време на лов“.

Застраховката покрива ли рискове от злополука, свързана с дейности извън регламентирания лов?

Не. Тя покрива рисковете само при регламентиран лов!

Какъв е размерът на застрахователното покритие, което ще получа?

Размерът на покритието зависи от вноската, с която ще се осигурявате в ДПФ „Доверие“, както следва:

При осигуряване с месечни вноски в размер на:
10-15 лв – покритие 1000 лв.

15-50 лв. – покритие 5000 лв.

Над 50 лв. – покритие 10 000 лв.

При осигуряване с еднократни вноски в размер на:
1000 – 2000 лв.  – покритие 1000 лв.

2000 – 5000 лв. – покритие 5000 лв.

Над 5000 лв. – покритие 10 000 лв.

От кога е валидна застраховката?

От момента на постъпване на първата вноска в ДПФ „Доверие“

Каква е валидността на застраховката?

Застраховката е едногодишна. За условията, при които може да бъде продължена, след като изтече едногодишния срок, можете да се обръщате към счетоводителя на Вашето локално сдружение.

Какво представлява доброволното пенсионно осигуряване в ДПФ „Доверие“?

Осигуряването в ДПФ „Доверие“ е вид целева спестовна схема. Средствата, които внасяте постъпват във Ваша индивидуална спестовна сметка, управляват се, като се инвестират на капиталовите и финансови пазари и носят доходност, която се капитализира по сметката Ви. Парите са Ваша собственост и можете да разполагате – напълно или частично с тях, във всеки желан момент. Крайната цел на осигуряването е да получавате допълнителна пенсия, която ще повиши чувствително общите Ви пенсионните доходи.

Как можете да станете клиент на ДПФ „Доверие“, в случай, че още не сте, за да имате право на безплатна застраховка?

За повече информация се обърнете към счетоводителя на Вашето локално сдружение  или към представител на ПОК „Доверие“ АД – Димитър Ненков, тел. 0888 83 18 28; e-mail: d_nenkov@poc-doverie.bg.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ