Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Жените и устойчивите ловни практики

Четвъртата конференция „Жените и устойчивия лов“ тази година ще се проведе между 17 и 19 август в Ило­манци, Финландия. Основна­ та тема този път е „Жената и мечката – от миналото до настоящето“. Международ­ната конференция е част от дейностите на женския клуб „Артемида“ към Международ­ния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). На нея ще присъстват участници от Ев­ропа и целия свят.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ